Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
63851

Danh Bạ Tam Chung

Ngày 16/01/2018 14:13:13

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Thại

BT Đảng Ủy

01666086930

2

Lê Thế Thanh

PBT Đảng Ủy

977631967

3

Hà Văn Đói

PBT Đảng Ủy

01667450051

4

Hà Văn Păn

PCT HĐND

01658181092

5

Hà Văn Thiếu

CT UBND

0919030787

6

Hà Văn Thìn

PCT UBND

01693177414

7

Vi Văn Minh

PCT UBND

01293660038

8

Hà Văn Dưỡng

Xã đội trưởng

1295003655

9

Hoàng Văn Xùm

Trưởng CA

0981928562

10

Lương Văn Mao

TP - Hộ tịch

0986163937

11

Nguyễn Thị Nga

ĐC L Nghiệp

0914260128

12

Cao Thị Dực

ĐC X dựng

911461749

13

Trần Thị Huế

VH - XH

0962382607

14

Lò Thị Quế

Kế toán NS

911460331

15

Hoàng Minh Châu

CT MTTQ

01693177420

16

Hoàng Văn Ngoạn

BT Đoàn

0977867011

17

Lò Thị Ly Sa

CT Hội phụ nữ

0978545480

18

Hà Văn Việt

CT Hội ND

09667428634

19

Lương Xuân Thuần

CT Hội CCB

01692322017

20

Sùng A Dế

PCT HND

0943768261

21

Hoàng Văn Nhiệm

PBT Đoàn

0989740862

22

Hà Văn Diện

PCT HCCB

01669663978

23

Vi Văn Huy

Phó Công An

1255458135

24

Lương Văn Phèn

Phó Công An

0974127024

25

Lương Thị Bình

Tạp vụ

0962687758

26

Hà Văn Nhất

Phó CT MTTQ

0989336201

27

Ngô Văn Hùng

CB Tư pháp

01638934506

28

Lương Xuân Thuần

CB Văn phòng

01636090686

29

Ngân Văn Bần

CB Đài TT

01642044142

30

Hoàng Thị Cới

PCN ủy ban KT

1294391507

31

Vi Thị Hà

CB Thú y

01697941663

32

Lương Thị Phấn

CT Hội CT đỏ

01654656838

33

Hoàng Thị Cam

PCT Hội PN

01637885758

34

Ngân Thị Bích

CB Dân số trẻ em

01662860192

35

Hà Văn Năm

CB - KNV

01674998558

36

Hà Thị Nồng

Văn thư lưu chữ

1237188647

37

Trieu Văn Pú

CB địa chính

1237234607

38

Vi Văn Luận

Cán bộ VH-TT

0975006277

39

Hà Văn Thiệp

CB chính sách

0964332808

40

Hoàng Văn Lương

BT chi bộ Lát

01689136455

41

Vi Văn Thơm

BT Chi bộ Cân

01685339162

42

Lục Quang Thẩm

BTCB Tân Hương

01672805788

43

Lò Chí Nhâm

BTCB Pọng

01659894473

44

Giàng A Chống

BTCB Ón

01683626961

45

Giàng A Sú

BTCB Lóng

01695086299

46

Lý A Sính

BTCB Phái

01258108399

47

Sùng A Giống

BTCB Pom Khuông

01694827129

48

Hà Văn Oanh

TB bản lát

01695907981

49

Hoàng Thanh Tâm

TB bản pọng

01673235698

50

Lương Văn Ọn

TB bản cân

01689087900

51

Lý Seo Châu

TB pom khuông

01657594632

52

Vi Văn An

TB bản tân hương

01678761308

53

Tráng A Súa

TB bản phái

01297689897

54

Sùng a Tụa

TB bản lóng

01682000976

55

Giàng A Sào

Trưởng bản Ón

01278313185

Tam Chung, ngày tháng 12 năm 2017

Danh Bạ Tam Chung

Đăng lúc: 16/01/2018 14:13:13 (GMT+7)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Hà Văn Thại

BT Đảng Ủy

01666086930

2

Lê Thế Thanh

PBT Đảng Ủy

977631967

3

Hà Văn Đói

PBT Đảng Ủy

01667450051

4

Hà Văn Păn

PCT HĐND

01658181092

5

Hà Văn Thiếu

CT UBND

0919030787

6

Hà Văn Thìn

PCT UBND

01693177414

7

Vi Văn Minh

PCT UBND

01293660038

8

Hà Văn Dưỡng

Xã đội trưởng

1295003655

9

Hoàng Văn Xùm

Trưởng CA

0981928562

10

Lương Văn Mao

TP - Hộ tịch

0986163937

11

Nguyễn Thị Nga

ĐC L Nghiệp

0914260128

12

Cao Thị Dực

ĐC X dựng

911461749

13

Trần Thị Huế

VH - XH

0962382607

14

Lò Thị Quế

Kế toán NS

911460331

15

Hoàng Minh Châu

CT MTTQ

01693177420

16

Hoàng Văn Ngoạn

BT Đoàn

0977867011

17

Lò Thị Ly Sa

CT Hội phụ nữ

0978545480

18

Hà Văn Việt

CT Hội ND

09667428634

19

Lương Xuân Thuần

CT Hội CCB

01692322017

20

Sùng A Dế

PCT HND

0943768261

21

Hoàng Văn Nhiệm

PBT Đoàn

0989740862

22

Hà Văn Diện

PCT HCCB

01669663978

23

Vi Văn Huy

Phó Công An

1255458135

24

Lương Văn Phèn

Phó Công An

0974127024

25

Lương Thị Bình

Tạp vụ

0962687758

26

Hà Văn Nhất

Phó CT MTTQ

0989336201

27

Ngô Văn Hùng

CB Tư pháp

01638934506

28

Lương Xuân Thuần

CB Văn phòng

01636090686

29

Ngân Văn Bần

CB Đài TT

01642044142

30

Hoàng Thị Cới

PCN ủy ban KT

1294391507

31

Vi Thị Hà

CB Thú y

01697941663

32

Lương Thị Phấn

CT Hội CT đỏ

01654656838

33

Hoàng Thị Cam

PCT Hội PN

01637885758

34

Ngân Thị Bích

CB Dân số trẻ em

01662860192

35

Hà Văn Năm

CB - KNV

01674998558

36

Hà Thị Nồng

Văn thư lưu chữ

1237188647

37

Trieu Văn Pú

CB địa chính

1237234607

38

Vi Văn Luận

Cán bộ VH-TT

0975006277

39

Hà Văn Thiệp

CB chính sách

0964332808

40

Hoàng Văn Lương

BT chi bộ Lát

01689136455

41

Vi Văn Thơm

BT Chi bộ Cân

01685339162

42

Lục Quang Thẩm

BTCB Tân Hương

01672805788

43

Lò Chí Nhâm

BTCB Pọng

01659894473

44

Giàng A Chống

BTCB Ón

01683626961

45

Giàng A Sú

BTCB Lóng

01695086299

46

Lý A Sính

BTCB Phái

01258108399

47

Sùng A Giống

BTCB Pom Khuông

01694827129

48

Hà Văn Oanh

TB bản lát

01695907981

49

Hoàng Thanh Tâm

TB bản pọng

01673235698

50

Lương Văn Ọn

TB bản cân

01689087900

51

Lý Seo Châu

TB pom khuông

01657594632

52

Vi Văn An

TB bản tân hương

01678761308

53

Tráng A Súa

TB bản phái

01297689897

54

Sùng a Tụa

TB bản lóng

01682000976

55

Giàng A Sào

Trưởng bản Ón

01278313185

Tam Chung, ngày tháng 12 năm 2017