Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
63851
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Tam Chung

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Tam Chung

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Mường Lát về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. UBND xã Tam Chung tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thực hiện thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn xã Tam Chung

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Mường Lát về việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. UBND xã Tam Chung tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem

Chuyển đổi số xã Tam Chung năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát về chuyển đổi số huyện Mường Lát năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Tam Chung xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Đăng lúc 12 tháng trước · 0 lượt xem

Chuyển đổi số xã Tam Chung năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân xã Tam Chung xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

Đăng lúc 12 tháng trước · 0 lượt xem

Tam Chung - Chuyển đổi số vì một cuộc sống tươi đẹp!

Với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, người dân xã Tam Chung đã có những thay đổi về tư tưởng, nhận thức và hành động, bước đầu sẵn sàng trải nghiệm, đón nhận để được thừa hưởng những giá trị từ chuyển đổi số. Với phương châm: chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực, có thể thấy trong tất cả các kế hoạch, chương trình chuyển đổi số của Tam Chung đều đặt mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Sự hưởng ứng, sử dụng các nền tảng số của nhân dân sẽ trở thành một tác nhân quan trọng thúc đẩy ngược lại để chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Đăng lúc 12 tháng trước · 0 lượt xem

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thực hiện công văn số 1962/UBND-VH ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân xã Tam Chung về việc xây dựng và thực hiện chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị ban quản lý các bản thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo nội dung cụ thể như sau:

Đăng lúc 12 tháng trước · 0 lượt xem

NỘI DUNG CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ NĂM 2022

Ngày 07 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát ban hành Công văn số 2536/UBND-VH về việc điều chỉnh, bổ sung và hướng dẫn hồ sơ đánh giá mức độ hoàn thành Chuyển đổi số cấp xã thực hiện trong năm 2022. Theo đó, chuyển đổi số cấp xã bao gồm 04 chỉ tiêu cơ bản.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Chuyển đổi số - xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Đăng lúc 1 năm trước · 0 lượt xem

Chỉ thị của về đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 04/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem

Mường Lát tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2022

Ngày 11-11, tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện Mường Lát đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2022.

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem

Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang Chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành dưới dạng sách và phiên bản điện tử, gói gọn qua các câu hỏi - câu trả lời cùng nhiều ví dụ minh họa.

Đăng lúc 8 tháng trước · 0 lượt xem