Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
63851

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 17/04/2023 08:22:24

Chiều ngày 11/4, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị, có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Mường Lát đã ban hành được 187 kế hoạch làm theo Bác, 161 mô hình, 2.783 đảng viên đăng ký và cam kết việc học tập và làm theo Bác phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm của mình; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện đã có các hình thức triển khai đa dang, phong phú thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện. Từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo là bộ phận Thường trực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ trì, hướng dẫn việc triển khai tổ chức thực hiện và tuyên truyền ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã quan tâm chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng đề ra trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Kế thừa những kết quả đạt được của 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy cơ sở đều xem việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trên cơ sở nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban, phòng, ngành, MTTQ và đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt của chi bộ và từng đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu trên cơ sở có sự góp ý của chi bộ, có thời hạn hoàn thành, được thực hiện ở nhiều nơi. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên và Nhân dân tham gia. Tích cực xây dựng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng ra toàn huyện với những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Qua 3 năm thực hiện Kết luận, đã có nhiều đơn vị có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị như: phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”,cuộc vận động“Ngày vì người nghèo”của MTTQ huyện; phong trào“Xây dựng quỹ mái ấm tình thương, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”,“Phụ nữ Mường Lát với vệ sinh ATTP”của Hội LHPN huyện; Hội Nông dân huyện với phong trào“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”,xây dựng cảnh quan nông thôn“sáng - xanh - sạch - đẹp”, phong trào“Chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”...Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ở cấp huyện đã có 4 tập thể, 5 cá nhân; cấp cơ sở đã có 7 tập thể, 12 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, động lực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm toàn huyện tăng dần (năm 2022 ước đạt 7%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng cao (năm 2022 ước đạt 22,65 triệu đồng); văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những cách làm hay, sáng tạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như những hạn chế còn tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tế địa phương; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sớm đưa Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo.

Tại hội nghị, huyện Mường Lát đã vinh danh, khen thưởng cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên dương 17 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 17/04/2023 08:22:24 (GMT+7)

Chiều ngày 11/4, Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị, có đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy Mường Lát đã ban hành được 187 kế hoạch làm theo Bác, 161 mô hình, 2.783 đảng viên đăng ký và cam kết việc học tập và làm theo Bác phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm của mình; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong huyện đã có các hình thức triển khai đa dang, phong phú thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện. Từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo là bộ phận Thường trực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chủ trì, hướng dẫn việc triển khai tổ chức thực hiện và tuyên truyền ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã quan tâm chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng đề ra trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Kế thừa những kết quả đạt được của 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy cơ sở đều xem việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trên cơ sở nội dung của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban, phòng, ngành, MTTQ và đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt của chi bộ và từng đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu trên cơ sở có sự góp ý của chi bộ, có thời hạn hoàn thành, được thực hiện ở nhiều nơi. Từ đó tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo hội viên và Nhân dân tham gia. Tích cực xây dựng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng ra toàn huyện với những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Qua 3 năm thực hiện Kết luận, đã có nhiều đơn vị có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị như: phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”,cuộc vận động“Ngày vì người nghèo”của MTTQ huyện; phong trào“Xây dựng quỹ mái ấm tình thương, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”,“Phụ nữ Mường Lát với vệ sinh ATTP”của Hội LHPN huyện; Hội Nông dân huyện với phong trào“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”,xây dựng cảnh quan nông thôn“sáng - xanh - sạch - đẹp”, phong trào“Chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”...Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ở cấp huyện đã có 4 tập thể, 5 cá nhân; cấp cơ sở đã có 7 tập thể, 12 cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, động lực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm toàn huyện tăng dần (năm 2022 ước đạt 7%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng cao (năm 2022 ước đạt 22,65 triệu đồng); văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những cách làm hay, sáng tạo của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như những hạn chế còn tồn tại sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tế địa phương; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sớm đưa Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo.

Tại hội nghị, huyện Mường Lát đã vinh danh, khen thưởng cho 11 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.